Bookstart

Bookstart – S knížkou do života – projekt stále pokračuje
Pilotní ročník tohoto projektu byl v ČR spuštěn v březnu 2018 pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Cílem projektu je podpora verbálních a čtenářských dovedností u dětí a pochopení významu čtenářství pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů. Je to první projekt zaměřený na rodiny s nejmenšími dětmi a předpokládaná doba trvání je do šesti let věku dítěte.
Rodičům novorozenců bude na vítání občánků v průběhu celého roku předán dárek ve formě sady obsahující knížku pro děťátko, která nebude jinak distribuována v prodejní síti a dále metodický návod, jak a co začít svému dítěti číst. Knihovna věnuje rodičům bezplatný čtenářský průkaz. Pokud se rodiče neúčastní vítání občánků, mohou si dárek vyzvednout v knihovně.
Do projektu se mohou stále zapojovat rodiče s malými dětmi do 6 let. Pro děti je připraven dětský koutek, přebalovací pult a výběr vhodných knih. Půjčujeme také některé hračky a deskové hry.

Děti a rodiče se mohou scházet na akcích Odpoledne s pastelkou.

 

 

 

 

Skip to content