Projekty a pravidelné akce

Akce, kterých se knihovna účastní

Březen měsíc čtenářů
Čtenář roku
Národní týden trénování paměti
Celonárodní čtení Bible
Týden knihoven

Účast knihovny v projektech

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Bookstart – S knížkou do života

Pravidelné akce

Odpoledne s pastelkou – výtvarné dílny pro celou rodinu
Dámský klub
Den dětí s knihovnou
Prázdninové dílny

Přednášky pro veřejnost

 

Skip to content