Projekty a pravidelné akce

Akce, kterých se knihovna účastní

Březen měsíc čtenářů
Národní týden trénování paměti
Celonárodní čtení Bible
Týden knihoven

Účast knihovny v projektech

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Bookstart – S knížkou do života

Pravidelné akce

Odpoledne s pastelkou – výtvarné dílny pro celou rodinu
Dámský klub
Přednášky pro veřejnost
Besedy pro školy

 

 

Skip to content