Registrace čtenáře

Jak se přihlásit do knihovny?

Můžete si vytisknout přihlášku nebo si ji vyzvednout v knihovně.

Přihlášku vyplníte a podepíšete, dětem do 15 let podepíše zákonný zástupce.

V knihovně předložíte občanský průkaz a uhradíte roční registrační poplatek ve výši 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč a držitelé průkazu ZTP 50 Kč. Děti a rodiče přihlášení v projektu Bookstart zdarma.

Registrace je platná 365 dní a opravňuje čtenáře k využívání služeb knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

 

 

Skip to content