Registrace čtenáře

Jak se přihlásit do knihovny?

Můžete si vytisknout přihlášku nebo si ji vyzvednout v knihovně.

Přihlášku vyplníte a podepíšete, dětem do 15 let podepíše zákonný zástupce.

V knihovně předložíte občanský průkaz a uhradíte roční registrační poplatek ve výši 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč a držitelé průkazu ZTP 50 Kč. Děti a rodiče přihlášení v projektu Bookstart zdarma.

Registrační poplatek můžete uhradit převodem na účet

Abyste mohli uhradit registraci na účet, vyžádejte si v knihovně nejdříve e-mailem případně telefonicky vyriabilní symbol. Následně můžete zaplatit:
číslo účtu: 19-2225801/0100
variabilní symbol: zjistíte v knihovně
informace pro příjemce: poplatek knihovna – jméno čtenáře


Tento poplatek bude spojen s výpůjčním protokolem po třech pracovních dnech. (Po uhrazení registračního poplatku převodem tedy není možné ihned si začít půjčovat.)

Knihovnické poplatky můžete uhradit také platební kartou v knihovně.

Registrace je platná 365 dní a opravňuje čtenáře k využívání služeb knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Přihlášky ke stažení:

 

Skip to content