13. srpna 2020

Z důvodu dodržování bezpečných rozestupů mezi návštěvníky se akce uskuteční v refektáři piaristického kláštera namísto v knihovně.

Plánované akce

13. srpna 2020

šlachta A4

Z důvodu dodržování bezpečných rozestupů mezi návštěvníky se akce uskuteční v refektáři piaristického kláštera namísto v knihovně.

Skip to content