Internet

Naši čtenáři i veřejnost mohou využívat v knihovně přístup k internetu. Doba užívání je stanovena na 1/2 hodiny. V případě, že o službu přístupu k internetu nebude mít zájem další uživatel, je možno tuto dobu prodloužit.

K dispozici je také wi-fi připojení.

Děti do 15 let, které chtějí v knihovně využívat internet, musí mít od rodičů podepsáno prohlášení, že s tímto souhlasí.
Skip to content