Pro školy

7. 6. 2023 Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Základním školám nabízíme knihovnické lekce, které si můžete objednávat na tel.: 556 725 037 nebo e-mailem: mvs@knihovna-pribor.cz

28. února 2022 besedy se spisovatelkou Markétou Vítkovou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka

9. března 2022 besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou

22. června 2022 pasování prvňáčků na čtenáře

19. října 2022 beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

 

Nabídka knihovnických lekcí ve školním roce 2021/2022

 Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové – 3. třída

Co je knížka a knihovna – povídání o knihách a o tom, co,  jak a proč čteme, jak zacházet s knihou     1. – 2. třída

O dětech – současná próza pro děti a její autoři – Drijverová, P. Braunová, I. Březinová, I. Procházková,

Stará, P. Soukupová a další 4. -5. třída

Pipi, děti z Bullerbynu a další hrdinové Astrid Lindgrenové – 5. třída

Hans Christian Andersen a jeho pohádkový svět – 5. třída

Literární žánry, rozlišení a ukázky knih – 5. třída

Barevný svět – jak žijí děti v různých částech světa, multikulturní výchova, knihy k tématu      4.  – 6. třída

Ekologie – jak se chovat v přírodě, třídění a zpracování odpadu,  co může udělat každý z nás, knihy k tématu    5. – 8. třída

Bylo, nebylo – pověsti Příbora a našeho okolí – 6. třída

Učitelé prvních tříd mohou přihlásit děti do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Děti 2x navštíví knihovnu, pozveme na besedu spisovatele a v červnu se mohou těšit na „Pasování prvňáčků na čtenáře“ a novou knihu.

 

Skip to content