Pro školy

Základním školám nabízíme knihovnické lekce, které si můžete objednávat na tel.: 556 725 037 nebo e-mailem: mvs@knihovna-pribor.cz

28. února 2022 besedy se spisovatelkou Markétou Vítkovou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka

9. března 2022 besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou

19. října 2022 beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

 

Nabídka knihovnických lekcí ve školním roce 2021/2022

 Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové – 3. třída

Co je knížka a knihovna – povídání o knihách a o tom, co,  jak a proč čteme, jak zacházet s knihou     1. – 2. třída

O dětech – současná próza pro děti a její autoři – Drijverová, P. Braunová, I. Březinová, I. Procházková,

Stará, P. Soukupová a další 4. -5. třída

Pipi, děti z Bullerbynu a další hrdinové Astrid Lindgrenové – 5. třída

Hans Christian Andersen a jeho pohádkový svět – 5. třída

Literární žánry, rozlišení a ukázky knih – 5. třída

Barevný svět – jak žijí děti v různých částech světa, multikulturní výchova, knihy k tématu      4.  – 6. třída

Ekologie – jak se chovat v přírodě, třídění a zpracování odpadu,  co může udělat každý z nás, knihy k tématu    5. – 8. třída

Bylo, nebylo – pověsti Příbora a našeho okolí – 6. třída

Učitelé prvních tříd mohou přihlásit děti do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Děti 2x navštíví knihovnu, pozveme na besedu spisovatele a v červnu se mohou těšit na „Pasování prvňáčků na čtenáře“ a novou knihu.

 

Skip to content